Domov detí Banská BystricaStredisko Evanjelickej DIAKONIE


Banská Bystrica


Stredisko Evanjelickej Diakonie Banská Bystrica Domov detí
je zariadenie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Domov detí je
detský domov, v ktorom sa dočasne môže poskytovať starostlivosť
deťom a mladým dospelým na základe právoplatného rozhodnutia
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia
a o uložení výchovného opatrenia. Deťom a mladým dospelým
poskytujeme starostlivosť v profesionálnych rodinách, ktoré
zabezpečujú starostlivosť vo svojom vlastnom domácom prostredí.
Profesionálni rodičia sú zamestnanci Domova detí.


AkcieViac zo súčastnosti


Trocha históóórie


V rokoch 1995 – 2004 sme poskytovali starostlivosť v zariadení v Ľubietovej. Pôvodná vízia bola vychovávať v 3 rodinách,
žijúcich v samostatných bytoch priamo v zariadení 26 – 30 detí. Zámerom bol rodinný typ výchovy s vytváraním zdravých citových väzieb. Táto vízia a tým aj typ domova bol v tej dobe prototypom nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Vďaka tomu i vďaka úsiliu zriaďovateľa projekt získal podporu nielen na Slovensku, ale aj u zahraničných sponzorov. Prevádzka v zariadení začala 1. októbra 1995.


Tri manželské páry začali poskytovať osobnú, nepretržitú starostlivosť 14 deťom v 3 samostatných bytoch. Prvá profesionálna rodina, ktorá začala poskytovať starostlivosť vo svojom domácom prostredí 3 deťom mimo zariadenia, vznikla v júli 1996. Postupne vznikali ďalšie profesionálne rodiny. V roku 2001 sa odsťahovala zo zariadenia z Ľubietovej prvá profesionálna rodina spolu s deťmi späť do svojho vlastného rodinného domu.

Vzhľadom na skúsenosti a potreby detí, profesionálnych rodín, ako aj reálneho záujmu záujemcov o výkon profesionálnej starostlivosti sme v roku 2004 zmenili pôvodnú víziu výchovy a starostlivosti detí v zariadení na poskytovanie starostlivosti v „prirodzenom“ rodinnom prostredí v domácnostiach rodín.

V auguste 2004 sa z budovy odsťahovala posledná rodina so 7 deťmi. Od januára 2005 máme prenajaté kancelárske priestory v centre mesta Banská Bystrica.Darujte nám 2%
Tlačivá na stiahnutie (5 MB)
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica
Domov detí
Horná 34, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 30232651
DIČ: 2021109255
Bankové spojenie:

VÚB Banka
IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312
BIC: SUBASKBX

V mene našich detí Vám chceme vyjadriť poďakovanie za 2 % z Vašich daní, ktoré nám každoročne pomáhajú pri našej práci.


Čiara

Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Čiara

Požadujeme úplné stredné vzdelanie (vysokoškolské pedagogické výhodou), absolvovanie prípravy, vlastné bývanie, bezúhonnosť, zodpovednosť, ochota spolupracovať, flexibilita.

Ponúkame možnosť byť zamestnaný a pracovať doma, ďalšie vzdelávanie, odbornú a poradenskú pomoc, víkendové pobyty, spolupráca s odborníkmi.

Hľadáme hľadáme profesionálnych rodičov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Náplňou práce je všestranná a nepretržitá starostlivosť o dieťa, otvorenosť k pôvodnej rodine, spolupráca s odborníkmi.


Mapa
Ďakujeme všetkým čo nám pomohli a prispeli na náš
detský domov. ĎAKUJEME

Plán činnosti za rok 2010 Správa činnosti za rok 2012


Darujte nám 2%
Tlačivá na stiahnutie (5 MB)
Design and developed by
Web Site Design, s.r.o. ©1998-2010.
NAJ.sk